ปิดช่องว่างฟัน

ปิดช่องว่างฟัน (Space Closing) ได้ด้วยอุปกรณ์จัดฟันใส ClearSmile

การ ปิดช่องว่างฟัน (Space Closing) คืออะไร? แล้วสามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ที่มีช่องว่างของฟันหรือฟันห่างได้อย่างไร? ซึ่งการปิดช่องว่างฟัน จะสามารถช่วยลดปัญหาฟันต่าง ๆ ที่จะตามมาได้ เพราะปกติแล้วฟันจะเรียงตัวติดกันโดยปราศจากช่องว่าง แต่เมื่อมีช่องว่างของฟันซึ่งเกิดขึ้นจากอายุที่มากขึ้น

Continue reading