ปากอูม ฟันยื่น

ปากอูม ฟันยื่น ต้องผ่าตัดขากรรไกรอย่างเดียวหรือ

ปากอูม ฟันยื่น คือความผิดปกติที่เกิดจากอะไร ?

ด้วยลักษณะของโครงสร้างปากและฟันนั้นมีความสัมพันธ์ทั้งหมดที่มีผลต่อรูปปากหรือรูปหน้าและหากผู้ที่มีปัญหาปากอูมส่วนใหญ่ก็ต้องมีฟันที่ยื่นด้วยเช่นกัน เนื่องจากเป็นปัญหาเกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งต้นตอของสาเหตุที่ทำให้มีลักษณะปากอูมและฟันยื่น คือ

Continue reading