A Warm
Welcome and
a Beautiful
Smile

LEAVE US YOUR DETAILS

[[[["field5","not_equal_to","1"],["field5","not_equal_to","0"]],[["hide_fields","field6"]],"and"]]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

WHY CLEARSMILE

ปรับตัวกับเครื่องมือจัดฟันได้ง่าย เต็มไปด้วยประสิทธิภาพ ClearSmile มีหน้าที่ปรับให้รูปฟันมีการเรียงตัวให้เข้าที่กับขากรรไกร ด้วยความแข็งของอุปกรณ์จัดฟันใสจะมี 4 ระดับ คือ soft medium hard และ extra ทำให้คนไข้สามารถปรับตัวกับชิ้นงานได้ค่อนข้างเร็วกว่าการจัดฟันแบบโลหะ
ราคาที่คุณสามารถเอื้อมถึง สร้าง First Impression ให้กับคู่สนทนาด้วย ClearSmile ยิ้มสวยสบายกระเป๋า ไม่ว่าจะเคสยากหรือง่ายจัดฟันใส ClearSmile ช่วยได้ รับประกันในราคาไม่เกินแสนที่คุณสามารถเอื้อมถึงได้
ฟันสวยทันใจ การจัดฟันใสจะใช้เวลาในการรักษาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 4 เดือน – 2 ปีโดยประมาณ ซึ่งจะใช้เวลาน้อยกว่าการจัดฟันปกติถึง 30% เลยทีเดียว และไม่ต้องปรับอุปกรณ์จัดฟันบ่อยเหมือนการจัดฟันทั่วไป อาจจะมีในช่วงแรกที่คนไข้ต้องมาพบทันตแพทย์ตามนัดเพื่อปรับอุปกรณ์และติดตามผลการรักษาหลังใส่ชิ้นงานครั้งแรก หลังจากนั้นในกรณีที่คนไข้ที่มีเวลาค่อนข้างจำกัดสามารถรับชิ้นงานล่วงหน้ากลับไปใส่เองได้ โดยที่ไม่ต้องพบคุณหมอทุกเดือนเหมือนการจัดฟันเหล็ก ดังนั้นการจัดฟันใสจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกในเรื่องระยะเวลาการจัดฟันและเดินทางเป็นอย่างยิ่ง

A Warm
Welcome and
a Beautiful
Smile

LEAVE US YOUR DETAILS

[[[["field5","not_equal_to","1"],["field5","not_equal_to","0"]],[["hide_fields","field6"]],"and"]]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

WHY CLEARSMILE

ปรับตัวกับเครื่องมือจัดฟันได้ง่าย เต็มไปด้วยประสิทธิภาพ ClearSmile มีหน้าที่ปรับให้รูปฟันมีการเรียงตัวให้เข้าที่กับขากรรไกร ด้วยความแข็งของอุปกรณ์จัดฟันใสจะมี 4 ระดับ คือ soft medium hard และ extra ทำให้คนไข้สามารถปรับตัวกับชิ้นงานได้ค่อนข้างเร็วกว่าการจัดฟันแบบโลหะ
ราคาที่คุณสามารถเอื้อมถึง สร้าง First Impression ให้กับคู่สนทนาด้วย ClearSmile ยิ้มสวยสบายกระเป๋า ไม่ว่าจะเคสยากหรือง่ายจัดฟันใส ClearSmile ช่วยได้ รับประกันในราคาไม่เกินแสนที่คุณสามารถเอื้อมถึงได้
ฟันสวยทันใจ การจัดฟันใสจะใช้เวลาในการรักษาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 4 เดือน – 2 ปีโดยประมาณ ซึ่งจะใช้เวลาน้อยกว่าการจัดฟันปกติถึง 30% เลยทีเดียว และไม่ต้องปรับอุปกรณ์จัดฟันบ่อยเหมือนการจัดฟันทั่วไป อาจจะมีในช่วงแรกที่คนไข้ต้องมาพบทันตแพทย์ตามนัดเพื่อปรับอุปกรณ์และติดตามผลการรักษาหลังใส่ชิ้นงานครั้งแรก หลังจากนั้นในกรณีที่คนไข้ที่มีเวลาค่อนข้างจำกัดสามารถรับชิ้นงานล่วงหน้ากลับไปใส่เองได้ โดยที่ไม่ต้องพบคุณหมอทุกเดือนเหมือนการจัดฟันเหล็ก ดังนั้นการจัดฟันใสจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความสะดวกในเรื่องระยะเวลาการจัดฟันและเดินทางเป็นอย่างยิ่ง

HOW CLEARSMILE WORKS

ปรึกษาทันตแพทย์

เพื่อประเมินสภาพช่องปากและฟันในเบื้องต้นว่าคนไข้สามารถจัดฟันแบบ ClearSmile ได้หรือไม่ หากประเมินแล้วพบว่าปัญหาคนไข้สามารถแก้ไขการเรียงตัวของฟันด้วยการจัดฟันใสได้ จึงจะดำเนินการเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

ถ่าย X-ray, Scan ปาก 3D, ถ่ายรูป

ในขั้นตอนนี้จะเป็นการนำข้อมูลสภาพช่องปากและฟันของคนไข้รวมถึงข้อมูล x-ray, รูปสแกนฟัน 3 มิติ และรูปหน้า ส่งไปยังสำนักงานใหญ่ ClearSmile ที่ต่างประเทศ และใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ในการทำแผนการรักษา และจำลองการเคลื่อนที่ของฟันในรูปแบบเอนิเมชั่น 3 มิติ ตั้งแต่ต้นจนจบการรักษา

พบแพทย์ตามนัด

หลังจากชิ้นงานมาถึงทันตแพทย์จะนัดเข้ามาติด Attachment ที่ฟันในครั้งแรกเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่ของฟันมีประสิทธิภาพ และจะมอบอุปกรณ์จัดฟันใสแก่คนไข้ โดยแนะนำให้คนไข้ให้เข้ามาพบแพทย์ทุกๆ 1 เดือน เพื่อติดตามผลการเรียงตัวของฟัน และรับชิ้นงานจัดฟันใสชุดใหม่สำหรับ step ต่อไป

ติดตามอาการ

ติดตามลักษณะและอาการของสภาพช่องปากและการเรียงตัวของฟัน จนฟันเรียงตัวเป็นระเบียบสวยงามตามที่วางแผนไว้ก็จะถือว่าการรักษาเสร็จสมบูรณ์ พร้อมทั้งรับรีเทนเนอร์เพื่อคงสภาพฟันให้สวยงาม

ปรึกษาทันตแพทย์

เพื่อประเมินสภาพช่องปากและฟันในเบื้องต้นว่าคนไข้สามารถจัดฟันแบบ ClearSmile ได้หรือไม่ หากประเมินแล้วพบว่าปัญหาคนไข้สามารถแก้ไขการเรียงตัวของฟันด้วยการจัดฟันใสได้ จึงจะดำเนินการเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

ถ่าย X-ray, Scan ปาก 3D, ถ่ายรูป

ในขั้นตอนนี้จะเป็นการนำข้อมูลสภาพช่องปากและฟันของคนไข้รวมถึงข้อมูล x-ray, รูปสแกนฟัน 3 มิติ และรูปหน้า ส่งไปยังสำนักงานใหญ่ ClearSmile ที่ต่างประเทศ และใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ในการทำแผนการรักษา และจำลองการเคลื่อนที่ของฟันในรูปแบบเอนิเมชั่น 3 มิติ ตั้งแต่ต้นจนจบการรักษา

พบแพทย์ตามนัด

หลังจากชิ้นงานมาถึงทันตแพทย์จะนัดเข้ามาติด Attachment ที่ฟันในครั้งแรกเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่ของฟันมีประสิทธิภาพ และจะมอบอุปกรณ์จัดฟันใสแก่คนไข้ โดยแนะนำให้คนไข้ให้เข้ามาพบแพทย์ทุกๆ 1 เดือน เพื่อติดตามผลการเรียงตัวของฟัน และรับชิ้นงานจัดฟันใสชุดใหม่สำหรับ step ต่อไป

ติดตามอาการ

ติดตามลักษณะและอาการของสภาพช่องปากและการเรียงตัวของฟัน จนฟันเรียงตัวเป็นระเบียบสวยงามตามที่วางแผนไว้ก็จะถือว่าการรักษาเสร็จสมบูรณ์ พร้อมทั้งรับรีเทนเนอร์เพื่อคงสภาพฟันให้สวยงาม

WHAT OUR CUSTOMERS SAY

BLOG

ฟันซ้อน ฟันเก

มีเขี้ยวคือยิ้มสวยจริงหรือ? หรือคุณกำลังเจอปัญหา ฟันซ้อน ฟันเก

ยิ้มเห็นเขี้ยวคือยิ้มสวย ? หรือที่จริงคุณกำลังเจอปัญหา ฟันซ้อน ฟันเก กันแน่  ในช่วงหนึ่ง ฟันเขี้ยวที่เด่นออกมาเวลายิ้ม เคยเป็นเทรนด์ฮิตที่ทำให้หลายคนหลงใหลจนต้องไปทำเขี้ยวเพิ่ม เพราะมองว่าเป็นรอยยิ้มสวยมีเสน่ห์  ทั้งที่จริงแล้วฟันเขี้ยวที่เห็นนั้น เป็นลักษณะของฟันซ้อนเกแบบหนึ่ง ที่เกิดจากการบิดตัวซ้อนเกออกมานอกแนวเหงือก

Continue reading

ถอนฟัน

ฟันยื่นมากไม่อยากโดนล้อแล้ว สามารถแก้ได้แค่ ถอนฟัน

การ ถอนฟัน จะช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ที่มีฟันยื่นมากได้อย่างไร ? ด้วยลักษณะฟันหน้าที่ยื่นออกมาปิดฟันด้านล่าง จนปากอูมและอาจทำให้ริมฝีปากปิดไม่สนิท ผู้ที่มีฟันยื่นมากจึงมักถูกล้อเลียน จนกลายเป็นปมด้อยที่สร้างผลกระทบด้านจิตใจให้กับคุณ และยังเป็นต้นเหตุของปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นอันตรายอีก ซึ่งปัญหาเหล่านั้น คือ…

Continue reading

ปิดช่องว่างฟัน

ปิดช่องว่างฟัน (Space Closing) ได้ด้วยอุปกรณ์จัดฟันใส ClearSmile

การ ปิดช่องว่างฟัน (Space Closing) คืออะไร? แล้วสามารถช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้ที่มีช่องว่างของฟันหรือฟันห่างได้อย่างไร? ซึ่งการปิดช่องว่างฟัน จะสามารถช่วยลดปัญหาฟันต่าง ๆ ที่จะตามมาได้ เพราะปกติแล้วฟันจะเรียงตัวติดกันโดยปราศจากช่องว่าง แต่เมื่อมีช่องว่างของฟันซึ่งเกิดขึ้นจากอายุที่มากขึ้น

Continue reading

ปากอูม ฟันยื่น

ปากอูม ฟันยื่น ต้องผ่าตัดขากรรไกรอย่างเดียวหรือ

ปากอูม ฟันยื่น คือความผิดปกติที่เกิดจากอะไร ?

ด้วยลักษณะของโครงสร้างปากและฟันนั้นมีความสัมพันธ์ทั้งหมดที่มีผลต่อรูปปากหรือรูปหน้าและหากผู้ที่มีปัญหาปากอูมส่วนใหญ่ก็ต้องมีฟันที่ยื่นด้วยเช่นกัน เนื่องจากเป็นปัญหาเกี่ยวเนื่องกัน ซึ่งต้นตอของสาเหตุที่ทำให้มีลักษณะปากอูมและฟันยื่น คือ

Continue reading